Home

Welkom op de website van Sparkling Stream Consultancy.

Onze missie:
Door de juiste vaardigheden en attitude op het gebied van efficiënt, effectief en zinvol werken is het mogelijk optimaal van het werk te genieten, meer tijd te besteden aan de wezenlijke werkzaamheden en stress en burnout te voorkomen.
Wij noemen dit sparkling.
Mensen die hierin succesvol zijn hebben een positieve uitstraling op hun omgeving, zijn enthousiaster, productiever en gezonder in hun werk en zijn gelukkiger in hun leven, omdat ze toe komen aan die zaken die van wezenlijk belang zijn voor hun werk en hun leven.
Wij zijn dankbaar en trots hieraan een bijdrage te mogen leveren.
Enjoy your work!  Efficiënt, effectief en zinvol werken