Definities

Flow
ook wel de optimale werkervaring genoemd, is het gevoel met volledige aandacht en met optimale voldoening met het werk bezig te zijn, alsof u samenvalt met de handeling zelf. Uw bewustzijn is vol van ervaringen die volledig op elkaar afgestemd en congruent zijn. Flow is een toestand waarin we met ons hele wezen betrokken zijn bij wat we doen.
Sparkling®
is het geheel van kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om burn-out-risico’s te voorkomen en flow te bevorderen.
Burnout
is een aanhoudende, negatieve, werk-gerelateerde geestestoestand bij “normale” individuen. De voornaamste kenmerken zijn uitputting, gepaard met depressieve gevoelens, een gevoel van verminderde effectiviteit, afgenomen motivatie, en de ontwikkeling van niet constructieve houdingen en gedragingen op het werk. Deze psychologische toestand, ontwikkelt zich geleidelijk, maar kan lange tijd onopgemerkt blijven door de betreffende persoon en ontstaat als een gevolg van een onverenigbaarheid van doelen en realiteit in het werk.
Vaak is burn-out zelfversterkend door inadequate coping-strategieën. (naar Enzmann en Schaufeli, 1998)
Stress
Spanning en de effecten daarvan op lichaam en geest, veroorzaakt door een situatie die door het individu als (existentieel) bedreigend ervaren wordt.